SISTEM PENDAFTARAN UPBMG

Arahan dan Panduan Pendaftaran UPBMG

  Untuk Arahan dan Panduan Pendaftaran UPBMG,

Pendaftaran UPBMG

 • UPBMG

   
  • CALON YANG DIWAJIBKAN MENDUDUKI UPBMG OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.

  • CALON YANG TELAH MENDAFTAR SEBAGAI CALON UPBMG 2022 TETAPI TELAH MENDAPAT KELULUSAN PENANGGUHAN DARIPADA INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA HENDAKLAH MEMBUAT PEMAKLUMAN BERTULIS KE MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SEBELUM UJIAN BERMULA.
 • Untuk mengetahui anda diwajibkan menduduki UPBMG 2022,
  sila masukkan no. kad pengenalan dan semak nama dalam sistem ini.


  Untuk semak penyata pendaftaran, semak disini.
Hubungi Kami Bahagian Pembinaan & Pengendalian Kompetensi:
Telefon: 03-6126 1634 / 03-6126 1745
E-mel: upbmg@mpm.edu.my

Masalah Teknikal:
Telefon: 03-6126 1694
E-mel: mpmadmin@mpm.edu.my

1. Maklumat Diri
Sila masukkan nombor kad pengenalan yang tiada simbol sempang "-" (Contoh:980706054321)
Sila masukkan email yang betul
Sila masukkan nombor telefon bimbit yang tiada simbol sempang (-)
2. Maklumat Ujian
DAFTAR

Hubungi Kami:
Telefon: 03-6126 1634
E-mel: upbmg@mpm.edu.my

Masalah Teknikal:
Telefon: 03-6126 1694
E-mel: mpmadmin@mpm.edu.my

1. Maklumat Ujian
2. Maklumat Diri
Sila masukkan nombor kad pengenalan yang tiada simbol sengkang (-) (Contoh:980706054321)
Sila masukkan email yang betul
Sila masukkan nombor telefon bimbit yang tiada simbol sengkang (-)
3. Kaedah Pembayaran
Bayaran Online
Kad Kredit
Teruskan Untuk Pembayaran