PERMOHONAN PERPINDAHAN PUSAT UJIAN MUET

 • MAKLUMAT BERKENAAN PERMOHONAN
  PINDAH PUSAT MUET

   
  • Permohonan pindah pusat ini tertakluk kepada pindaan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.
  • Permohonan secara online ini untuk perpindahan pusat ujian SEMUA KERTAS (Listening, Reading, Speaking dan Writing).
  • Sila cetak MUET/D untuk pengesahan pusat baharu 2 minggu selepas tarikh permohonan ditutup.
  • Tarikh Ujian Speaking akan berubah mengikut kesesuaian pusat baharu.